top of page

אנגלית עסקית

תנאי קבלה

רמה בסיסית באנגלית.

מבחן מיון להתאמת רמה.

משך הלימודים

היקף הקורס כ- 40 שעות אקדמיות.

הלימודים נערכים פעם בשבוע, בשעות הערב.

בקבוצות מוזמנות ע"י מוסדות וארגונים, השעות גמישות ותותאמנה לצרכי הלקוח.

על הקורס

הלימודים נערכים פעם בשבוע, בשעות הערב. בקבוצות מוזמנות ע"י מוסדות וארגונים, השעות גמישות ותותאמנה לצרכי הלקוח.

נושאי לימוד

 • הרחבת אוצר המילים בתחום העסקי.

 • קריאה והבנה של מונחים עסקיים.

 • שיפור הדקדוק בשפה האנגלית: זמנים, מילות קישור והרכבת משפטים.

 • ניהול שיחה באנגלית עסקית שוטפת וקיום ישיבות עבודה.

 • ניהול שיחה נכונה בטלפון.

 • קריאה והבנה של אימיילים ומאמרים מקצועיים.

 • ניהול התכתבות בצורה מקצועית ברמה גבוהה.

 • ניהול משא ומתן בשפה האנגלית.

 • העברת פרזנטציות שיווקיות נכונה באנגלית על החברה ומוצריה.

צוות המרצים

 • הקורס מועבר ע”י צוות מרצים בעלי ניסיון מעשי עשיר בתחום ״אנגלית עסקית״ וותק רב בהוראת המקצוע.

תעודות

 • דיפלומת הסמכה יוקרתית של ״אנגלית עסקית״ מטעם מכללת מאסטר קולג' תוענק לבוגרי הקורס שיעמדו בכל הדרישות.

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page