top of page

מזכירה רפואית

תנאי קבלה

12 שנות לימוד.

מבחני מיון באנגלית ובעברית ברמה של 12 שנות לימוד.

עמידה במבחני מיון לבדיקת יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת כולל הפקת מסמכים.

משך הלימודים

היקף הקורס כ-168 שעות אקדמיות


על הקורס

הצטרפו אלינו לקורס מעניין ומאתגר של מזכירה רפואית הפותח דלתות למקצוע מכובד ומבוקש ביותר. הלימודים משלבים תוכן תיאורטי ואפשרות להתנסות מעשית בבתי חולים ומכינים את הלומדים לעבודה בתחום.

המזכירה הרפואית מועסקת במוסדות בריאות ציבוריים ופרטיים בהם מתקיימת פעילות רפואית- טיפולית או רפואית-מדעית ומחקרית. המזכירה מטפלת במסמכים של רשומה רפואית המתעדת את מהלך הטיפולים במחלקות האשפוז בבתי החולים, במרפאות, לשכות בריאות, תחנות לבריאות המשפחה, בריאות הנפש, במכונים ציבוריים או פרטיים, במעבדות, בחדרי המיון, בחדרי ניתוח ועוד. המזכירה הרפואית משמשת חוליה מקשרת בין המטופל ובני-משפחתו, לבין הצוות הרפואי. היא מסייעת בריכוז, הדפסה והפקה של מסמכי המידע הרפואי, כולל סיכומי המחלה, ניהול כרטסת החולים, מילוי טפסים נדרשים, ריכוז נתונים לדווח סטטיסטי, וכמו כן בזימון תורים וקבלה של חולים לטיפול.

 בנוסף, המזכירה הרפואית מטפלת בהתכתבויות של צוות המחלקה מול גורמים ומוסדות חיצוניים על פי הצורך.

המזכירה מדפיסה הרצאות, סקירות מדעיות, פרוטוקולים וסיכומי ישיבות, ואחראית לניהול הספרייה המדעית של היחידה וגם מטפלת בציוד המשרדי במחלקה ודואגת לניהולו התקין. כחלק משגרת עבודתה, היא מקיימת קשרי עבודה גם עם יחידות ומחלקות אחרות במוסד ומחוצה לו.

הקורס מתקיים פעמיים בשבוע ע"י רופאים ורשומות רפואיות בכיתות ממוחשבות, מאובזרות וממוזגות שעוצבו ותוכננו ללמידה בנוחיות מרבית עבור הסטודנטים שלנו.

נושאי לימוד

  • מבוא למקצוע ולתפקיד

  • מבוא למדעי הרפואה

  • מיומנויות ארגון וניהול במערכת הבריאות

  • מיומנויות מקצועיות טכניות מתקדמות

  • התנסות מעשית מודרכת בשירותי הבריאות

  • סודיות ואתיקה מקצועית

  • מציאת עבודה בתחום

צוות המרצים

  • הקורס מועבר ע”י מרצים בעלי ידע וניסיון עשיר בתחום הבקיעים היטב בעולם הרפואה ובתחום ניהול מרפאות, ניהול רשומות רפואיות ועבודה במשרדי מחלקות בבתי חולים

  • במכללת מאסטר קולג' יכשירו אותך מורים מהשורה הראשונה בתחום, הן בשל ניסיונם העשיר בהוראה, והן בשל ניסיונם המעשי.

תעודות

  • לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת סיום של "מזכירה רפואית" מטעם מכללת מאסטר קולג'.

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page