top of page

תכנת, מפעיל וכוון CNC

תנאי קבלה

12 שנות לימוד

משך הלימודים

280 שעות אקדמיות (180 בכיתה +100 סטאג')

על הקורס

קורס זה הינו מכשיר את הסטודנטים לתפקיד תכנת CNC לשם עבודה במפעלים וחברות לעיבוד שבבי ממוחשב תוך הקנית ידע בהפעלת מערכת SOLIDWORKS לבניית מודלים ותוכנת SOLIDCAM לחריטה וכרסום. השימוש בתוכנות האמריקאיות הוא הנפוץ ביותר במפעלים בארץ ובעולם ובאמצעות ההכרות עם התוכנות האלו הבוגרים יוכלו להשתלב בקלות במפעלי תעשיה. הקורס מקנה מושגים וידע טכני רחב ואחריו הסטודנטים משתלבים בתחום מרתק ומבוקש ביותר.

נושאי לימוד

 • יסודות בתורת המתכות 

 • תורת העץ  

 • חישובים בסיסיים 

 • אנגלית טכנית בסיסית – מושגי יסוד בתחום העיבוד השבבי 

 • תורת המקצוע ותורת החומרים

 • קריאת שרטוטים

 • תוכנת SOLIDWORKS לבניית מודלים 

 • תוכנת SOLIDCAM – תהליכי יצור: חריטה וכרסום. 

 • יחידות המדידה

 • סטנדרטים בינלאומיים

 • כלי מדידה וטכניקות מדידה

 • מושגים באבטחת איכות

צוות המרצים

 • הקורס מועבר ע”י צוות מרצים בעלי ניסיון מעשי עשיר ב״CNC״ וותק רב בהוראת המקצוע.

תעודות

 • העומדים בדרישות הקורס יהיו זכאים לתעודת תכנת CNC מטעם משרד התמ"ת ולתעודה נוספת מטעם המכללה

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page