Excel למתחילים/מתקדמים

 

על הקורס 

Excel הינה בין התוכנות הכי שימושיות במשרדים ובעסקים למיניהם. ידיעתה הפכה מרכיב חשוב בכל סוג של ארגון.
בואו אלינו למאסטר קולג׳ כדי ללמוד ולהכיר תוכנה המאפשרת למשתמש ליצור גיליונות חישוב וניהול מסד נתונים, הכנת גרפים ותרשימים, הכנת טבלאות, מיון ואימות נתונים, חישוב נוסחאות, ניתוח ועריכת דו"חות.
ההכשרה במאסטר קולג' נבנתה במיוחד עבור המעוניינים לעבוד בשיטת עבודה יסודית ומעמיקה ובכלים מתקדמים, המאפשרת שליטה מדויקת בנתונים, בהתאם לדרישות המקובלות כיום בעסקים.

 

תנאי קבלה

כל המעוניינים להשתלם ולהתקדם בתחום באופן מקצועי ומעמיק.

 

מתכונת ומשך הלימודים

  • היקף הקורס 20 שעות אקדמיות.

  • מפגשים הנערכים בשעות הערב, פעם/פעמיים בשבוע.

 

נושאי לימוד

גיליון אלקטרוני EXCEL – מתחילים:

צעדים ראשונים והתאמת סביבת העבודה, עבודה בתאים (הכנסת נתונים, בחירת תאים, טיפול בשורות ובטורים, עריכת נתונים, שכפול, העברה, מחיקה, חיפוש, והחלפה של נתונים), טיפול בגיליונות, נוסחאות ופונקציות (נוסחאות מתמטיות, ערך תא בנוסחה, עבודה עם פונקציות), עיצוב תבניות (מספרים/תאריכים, תוכן, יישור גבול, אפקטים), שימוש בגרפים/תרשימים, הכנת פלט (הכנה ועיצוב הגיליון, בדיקת הטקסט, הדפסת הגיליון).

גיליון אלקטרוני EXCEL – מתקדמים:

מתן שמות לטווחים, עבודה עם קשרים, הגנה על תחומים, עיצובים מיוחדים, עיצובים מותנים, דו"חות, נוסחאות סיכום וספירה, סיכומי ביניים, טבלאות ציר ותרשימי ציר, עבודה בבסיסי נתונים, פונקציות מתקדמות  (פונקציות מתמטיות, פונקציות לוגיות,IF  מקונן, פונקציות טקסט, פונקציות סטטיסטיות) השימוש ב- VLOOKUP, בירור מידע והפניות, ניתוחי רגישות, הגנה על תחומים, אבטחת נתונים, בניית תבניות ותרחישים, עיבודים מתקדמים לנתונים, פונקציות יבוא ויצוא, מיון וסינון, הצגת נתונים, גרפים ותרשימים.

 

צוות המרצים

  • הקורס מועבר ע”י צוות מרצים בעלי ניסיון מעשי עשיר בתחום ״יישומי מחשב ״ וותק רב בהוראת המקצוע.

תעודות

 
  • דיפלומת הסמכה יוקרתית של תוכנת ״ EXCEL״  (מתחילים או מתקדמים) מטעם מכללת מאסטר קולג' תוענק לבוגרי הקורס שיעמדו בכל הדרישות.

  • מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.