top of page

ביטחון וחקירות

ההכשרה של הקב"ט בתחום הביטחון והחקירות פותחה במטרה לענות על הצורך בארגונים רבים ולכן היא מספקת ידע מקצועי רחב ומעמיק בשני התחומים גם יחד.
התוכנית מכינה את הסטודנטים להתמודדות ולתפעול אירועי שטח ואירועים ביטחוניים וכן ביצוע חקירות פרטיות באופן עצמאי ומקצועי עבור מוסדות ממשלתיים, עסקים ואנשים פרטיים.

כללי

לפני שאנחנו מדברים על תפקיד הקב"ט אנחנו חייבים לפרש את ראשי התיבות לטובת אלו שלא יודעים או לא בטוחים. אז קב"ט הוא קצין ביטחון ולמרות השם, יכול לשמש בתפקיד גם חייל משוחרר שלא שירת כקצין. מתוקף תפקידו, קצין הביטחון אחראי על כל מערך האבטחה במקום עבודתו. הוא אחראי על צוות המאבטחים, על ביטחון הציבור במתקן בו הוא עובד ועל ביטחונם של באי המקום. במסגרת התפקיד אחראי הקב"ט על אירועים שבשגרה וגם על תפעול של אירועים חריגים, סריקות של המקום, תשאול וחקירה של אנשים חשודים, כבאות אש ועוד. הקב"ט הוא הכתובת של בעלי ומנהלי העסק בכל הסוגיות הביטחוניות במקום. יש לקב"ט אחריות עצומה על תפקוד בטוח במקום העבודה. ברוב הגדול של המקרים, נותנים המעסיקים עדיפות לבוגרי קורסים שמגיעים עם ידע מקדים ועם ההסמכות הנדרשות.

מעבר לדפי קורסים

ניתן ללחוץ על הקורס על מנת להגיע לדף הסבר אודות הקורס:

bottom of page