top of page

מחשבים ואינטרנט

קורס ה-Office מקנה ידע ומיומנויות לעבודה מושכלת בתוכנות ה- Office הנפוצות ביותר כיום (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK)

כללי

מאסטר קולג' בנתה קורס מיוחד עבור בעלי ידע ברמות שונות בתוכנות ה- Office החל מרמה בסיסית לאלו שאינם משתמשים בה באופן יום-יומי, או שאין להם היכרות או ניסיון בשימוש בתוכנה והם מעוניינים להתחיל לעבוד בתוכנה זו. הקורס בנוי עד לרמה מתקדמת למעוניינים לשפר עוד ועוד את השימוש בפונקציות נוספות בתוכנות ולקצר בצורה משמעותית ביותר את המיומנות וזמן העבודה.
כיום, ידיעת כל תוכנות ה- Office נחשבת כלי בסיסי ועיקרי, הן לצרכים פרטיים והן עבור כל מקומות העבודה למיניהם בכל תחום ובכל ענף.
ישנם משתמשים המכירים את התוכנות ברמה כזו או אחרת ואף משתמשים בהן על בסיס יומיומי, אולם הם אינם מודעים לכל היכולות הטמונות בתוכנות ואינם מחזיקים בידע מספק אותו ניתן לרכוש בקלות ובזמן קצר על ידי השתלמות בקורס מתאים. בואו אלינו למאסטר קולג׳ לקורס שנועד לשפר את האפקטיביות והיעילות בשימוש בתוכנות ה- Office על מנת להתאים את השימוש בתוכנות הן לצרכים אישיים והן לצרכי עבודה, כאשר לכל משתתף מותאמת ההכשרה ברמתו האישית (החל מידע בסיסי ועד לרמות מתקדמות ביותר).

מעבר לדפי קורסים

bottom of page