top of page

סחר בינלאומי ומקצועות המכס

מטרת הקורס להכשיר את הלומדים בקורס לעבודה בחברות העוסקות בסחר בינלאומי, ביבוא או ביצוא, וכן בחברות שילוח בינלאומי.
בתום הלימודים הסטודנטים יוגשו למבחן פקיד מכס רשוי מטעם משרד האוצר.

כללי

הקורס מעניק ידע נרחב ועדכני בנושאי יצוא ויבוא בין מדינות, תאום הובלה ימית אווירית ויבשתית, הכרת תנאי מכר ותשלומים, איתור ספקים, הכרת החוקים והמסמכים החשובים המלווים את המטענים ביבוא/יצוא. בוגרי הקורס יכירו את כל כללי הסחר הבינלאומי בצורה רחבה ויוכלו להשתלב בכל חברה מסחרית שמנהלת קשרים עסקיים עם לקוחות או ספקים בארץ ובחו"ל.

מעבר לדפי קורסים

bottom of page