top of page

אנגלית מדוברת

תנאי קבלה

מעבר מבחן מיון להתאמת רמה.

משך הלימודים

היקף הקורס כ- 40 שעות אקדמיות.

הלימודים נערכים פעם בשבוע, בשעות הערב.

בקבוצות מוזמנות ע"י מוסדות וארגונים, השעות גמישות ותותאמנה לצרכי הלקוח.

על הקורס

הלימודים נערכים פעם בשבוע, בשעות הערב. בקבוצות מוזמנות ע"י מוסדות וארגונים, השעות גמישות ותותאמנה לצרכי הלקוח.

נושאי לימוד

  • יסודות הדקדוק ומבנה המשפט.

  • סוגי משפטים תוך שילוב של מילות הקישור.

  • העשרת אוצר המילים.

  • פיתוח מיומנויות שיחה.

  • שיפור יכולות הקריאה באנגלית.

  • מיומנות קריאה והבנת טקסטים.

  • קריאה וכתיבת מיילים באנגלית.

  • תרגול ויישום של השפה, ביטוי בכתב וכתיבת תקצירים.

צוות המרצים

  • הקורס מועבר ע”י צוות מרצים בעלי ניסיון מעשי עשיר בתחום ״אנגלית מדוברת - שיחות ״ וותק רב בהוראת המקצוע.

תעודות

  • דיפלומת הסמכה יוקרתית של ״אנגלית מדוברת״ מטעם מכללת מאסטר קולג' תוענק לבוגרי הקורס שיעמדו בכל הדרישות.

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page