top of page

הנהלת חשבונות

תנאי קבלה

12 שנות לימוד.

ועדת קבלה.

משך הלימודים

היקף הקורס כ-316 שעות אקדמיות

אפשרות ללימודים בשעות הערב או הבוקר.

על הקורס

בואו ללמוד אצלנו בקורס להנהלת חשבונות שהנו מקצוע נדרש, מאתגר ומבוקש ביותר, המתגמל את העוסקים בו בצורה טובה מאד.

רוב העסקים בישראל מחזיקים במצבת העובדים, מנהל חשבונות מקצועי ואמין שינהל עבורם את אחד התחומים הרגישים ביותר בעסק. שעות העבודה במקצוע הן בדרך כלל גמישות. ניתן למצוא עבודה במשרה מלאה או חלקית בשעות הבוקר או אחרי הצהריים. במקצוע זה ניתן למצוא בקלות גם מקומות עבודה רבים המבקשים לקבל שרות במשרה חלקית ממנהל החשבונות. במקרה של השתלבות במקום עבודה שכזה, למנהלת החשבונות יש אפשרות למשרה המותאמת להתנהלות המשפחתית ולחיים האישיים ולמנהל החשבונות יש אפשרות להגדיל את מספר שעות העבודה אם הוא מעוניין בהכנסה נוספת מעבר למשרה הקיימת. 

זהו מקצוע  המאפשר לבעלי השכלה והתמחות בתחום, להשתלב בבתי עסק שונים ומגוונים, קטנים וגדולים והאפשרויות הן רבות מאד. ניתן למצוא עבודה בבתי עסק במגזר הפרטי והציבורי, במפעלי תעשיה, מפעלים יצרניים, קבלנים, בתי-חולים, בתי- ספר, חברות פרטיות, שותפויות  ועוד.  כמובן שמנהל החשבונות יכול לפתוח משרד עצמאי ולתת שרותיו לעסקים שונים, למשרדי יועצי מס רואי חשבון ועוד. הקורס להנהלת חשבונות מתחיל משלב בסיסי וראשוני לגמרי ומקנה ידע מקצועי רחב. הקורס מספק "ארגז כלים" לאלו הרוצים ליצור לעצמם קריירה מקצועית חדשה. בנוסף לחומר העיוני בקורס, עוברים גם התנסות מעשית בתוכנת הנהלת חשבונות, ועוברים הכנה מסודרת על פי כללי חשבונאות מקובלים הנקבעים על ידי מוסדות תקינה חשבונאית שבסופה ניגשים לבחינות בפיקוח משרד התמ"ת.

נושאי לימוד

  • קורס הנהלת חשבונות 1 + 2, בפיקוח תמ"ת

  • תורת המסחר והמשק: סוגי התאגדויות, מושגי יסוד בכלכלה, בנקאות וביטוח ומערכת המיסים בישראל.

  • חישובים מסחריים: חישובי רווח והפסד, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, ניכיון שטרות וצ'קים מעותדים.

  • חשבונאות פיננסית: תהליך חשבונאי שוטף, מע"מ, קניות ומכירות טובין, משכורות נלוות וניכויים, מלאי, תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים, חייבים, קופה וקופה קטנה, עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים.

  • חשבונאות מעשית ממוחשבת: שימוש ותרגול בתוכנה להנהלת חשבונות.

צוות המרצים

  • הקורס מועבר על ידי מרצים בעלי ידע וניסיון עשיר בנושא הנהלת חשבונות הבאים מרקע של הנהלת חשבונות ראיית חשבון ומנהל עסקים.

תעודות

  • לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם מכללת מאסטר קולג'.

  • תעודת גמר מנהל חשבונות 2+1 ותעודת מקצוע בהנהלת חשבונות לעומדים בבחינות הרשמיות של משרד התמ"ת.

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page