top of page

סוכני מכס

תנאי קבלה

תושב מדינת ישראל.

בגיל 18 שנה לפחות.

בעל תעודת בגרות מלאה.

בעל תעודת פקיד רשוי מטעם אגף המכס והמע"מ.

ללא עבר פלילי.

משך הלימודים

היקף הקורס כ-300 שעות אקדמיות.

המפגשים נערכים פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ.

על הקורס

ההתפתחות המואצת בסחר הבינלאומי של ישראל והפעלת מערכת סחר החוץ החדשה - "שער עולמי", יוצרת ביקוש גדול לסוכני מכס מיומנים בעלי רישיון הבקיעים בכל תהליכי הסחר הבינלאומי בכלל ותהליכי השחרור מהמכס בפרט. סוכן המכס נדרש לפעול ברמה מקצועית גבוהה ביותר בכל הקשור לסיווג הטובין, הערכתם, טיפול ברישיונות ובאישורים לטובין המיובאים והמיוצאים ועוד. מכללת מאסטר קולג' בעלת מוניטין רב בהפעלת קורסים איכותיים בתחום הסחר הבינלאומי ומקצועות המכס. בואו אלינו לפגוש את צוות המרצים של המכללה ולהשתתף בלימודים במסלול מבוקש ביותר, מתגמל ומרתק שיעשיר אותך בידע ויגרום לך הנאה הן מהכנסה גבוהה והן מאתגרים מקצועיים מגוונים שהם חלק מהעבודה היומיומית של סוכן המכס. אנחנו מזמינים אותך לבוא ולהשתלם אצלנו בקורס.

נושאי לימוד

 • הבנת חשבונות מכר ומסמכי סחר וספנות באנגלית.

 • מונחי מכר INCOTERMS 2020.

 • נהלי בנקאות וצורות תשלום בסחר חוץ.

 • הובלה ימית ואווירית.

 • פקודת המכס ותקנות המכס.

 • תעריף המכס וחישובי מיסי היבוא.

 • כללי סיווג של טובין.

 • כללי הערכה של טובין והסכם WTO.

 • כללי שחרור טובין מפיקוח המכס.

 • עריכת רשימונים, הגשתם והתרתם.

 • דיני היבוא והייצוא.

 • הסכמי הסחר של מדינת ישראל.

 • יבוא זמני, פטור מותנה, הישבון וקרנה אט"א.

 • חוק היטלי סחר.

 • חוק מיסים עקיפים.

 • חוק סוכני מכס.

 • יבוא אישי.

 • יבוא לרש"פ.

צוות המרצים

 • הקורס מועבר ע”י צוות מרצים בעלי ידע וניסיון מעשי עשיר בהכשרת ״סוכני מכס״ ובעלי ניסיון רב בהוראת המקצוע.

תעודות

 • דיפלומת הסמכה יוקרתית מטעם מכללת מאסטר קולג' תוענק לבוגרי הקורס שיעמדו בכל הדרישות.

 • למסיימים שיעברו בהצלחה את כל הבחינות הממשלתיות, יוענק רישיון "סוכן מכס" מטעם משרד האוצר.

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page