top of page

קורס אישי להכרת המחשב

תנאי קבלה

12 שנות לימוד.

משך הלימודים

13 שעות אקדמיות.

על הקורס

בעידן שבו הטכנולוגיה מהווה חלק חשוב בחיינו המקצועיים והאישיים הפך המחשב האישי לכלי שימושי מאוד עבור כל אחד ואחת. היכרות עם המחשב, מערכת ההפעלה, תוכנות האופיס ושימושי האינטרנט ישפר באופן ניכר את איכות החיים של המשתמש ויביא לניצול יעיל של הזמן שמקדיש המשתמש לתפעול המחשב.

קהל היעד ומטרות הקורס

כל המעוניין לרכוש מיומנויות עם תוכנות האופיס, האינטרנט וכן צרכים אישיים.

הסטודנט ילמד בקצב שלו את הנושאים הרלוונטיים אותם ירצו לשפר.

נושאי לימוד

בקורס האישי הסטודנט רשאי לבחור את הנושאים אותם ירצה ללמוד

חלק קטן מהנושאים אותם ניתן ללמוד הם: 

מבנה ומרכיבי המחשב , מבנה מערכת ההפעלה חלונות, שולחן עבודה ושורת המשימות, עבודה עם העכבר

סרגלי כלים, תפריטים, תיקיות וקבצים – פעולות: יצירה, העתקה, העברה, מחיקה.

סל מחזור,קיצורי דרך. Microsoft Word, הכרת סביבת עבודה  Microsoft Word .

בניית מצגות – Microsoft PowerPoint, הכרת סביבת העבודה Microsoft PowerPoint .

אינטרנט ודואר אלקטרוני - מבנה האינטרנט ועבודה עם תוכנת דואר אלקטרוני, פתיחת מייל במידת הצורך.

אקסל- רקע ומושגי יסוד – הזנת נתונים, עיצוב גיליון העבודה, עריכת טקסט, פונקציות ועוד.

טיפול בקבצים בתוך תוכנה ומחוץ לתוכנה, הכנת טבלאות, נוסחאות ואפליקציות.

תצוגה ועיצוב נתונים – עיצוב תאים, טיפול בתאים, שורות, עמודות. שיטות העתקה וגזירה, סרגלי כלים לגישה מהירה,  

טיפול בגיליונות. נוסחאות באקסל – סוגי נוסחאות קישור נתונים, שינויים בנוסחאות.

פונקציות באקסל – פונקציות פשוטות ופונקציות מתקדמות (מתמטיות ופיננסיות).

הדפת גיליונות. טיפול בנתונים – עיצוב מותנה, מיון וסינון. אימות נתונים – הגדרת החוק והודעות שונות.

ניתוח נתונים וטבלאות – ניתוח רגישות ותרחישים. תרשימים וטבלאות – שיטות להצגה חזותית של נתונים.

צוות המרצים

  • הקורס מועבר ע”י צוות מרצים בעלי ניסיון מעשי עשיר בתחום המחשבים וותק רב בהוראת המקצוע.

תעודות

  • דיפלומת הסמכה יוקרתית של ״קורס להכרת המחשב, אינטרנט ואופיס״ מטעם מכללת מאסטר קולג' תוענק לבוגרי הקורס שיעמדו בכל הדרישות.

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page