top of page

תוכנת Office יישומי מחשב

תנאי קבלה

מתאים לכל השכבות ולכל הגילאים עם או בלי ידע מוקדם.

ניתן ללמוד בקורס קבוצתי.

ניתן ללמוד בקורס במתכונת אישית לפי נושאים נדרשים, לפי בחירה ובשעות גמישות.

משך הלימודים

40 שעות לימוד.

על הקורס

אם אתם רוצים להעשיר את הידע שלכם במחשבים, זה הקורס הנכון עבורכם.

הקורס מקנה לסטודנטים שלנו רקע, שליטה והכרת מושגי יסוד בעבודה בסביבת מחשב.

בואו אלינו ללמוד בקורס מקיף ורחב שבו נעבור צעד אחר צעד על נושאים רבים ושונים לפי הפירוט הבא: 

הזנת נתונים, גיליון עבודה, עריכת טקסט, טיפול בקבצים בתוך תוכנה ומחוץ לתוכנה, הכנת טבלאות, נוסחאות.

תצוגה ועיצוב נתונים באקסל – עיצוב תאים, טיפול בתאים, שורות, עמודות, שיטות העתקה וגזירה, סרגלי כלים לגישה מהירה, שמירת מסמכים, טיפול בגיליונות, עריכת נתונים בתא, סימון, שינויים במבנה טבלה, ידית מילוי, גרירת טקסט ומספרים, תאריכים, שעות, טקסט משולב, תגיות חכמות, תיבת דו שיח עיצוב תאים, הצגת מסמך , כרטיסיית תצוגה, 5 מצבי התצוגה, הקפאת חלונות, השוואת מסמכים, שוליים, חישובים, תא עזר, שגיאות נפוצות, קישור נתונים, שינויים בנוסחאות.

פונקציות באקסל – פונקציות פשוטות ופונקציות מתקדמות (מתמטיות ופיננסיות). 

הדפסת גיליונות, טיפול בנתונים, עיצוב מותנה-מיון וסינון. 


נושאי לימוד

הכרת המחשב

  • חומרה, תוכנה רשתות מידע ואבטחה. שימוש במחשב וסביבתו, וירוסים (מושגים וטיפול).

תוכנת Word

  • הפעלת word מתוך חלונות, מבנה המסך, טיפול בקבצים, פתיחת מסמך חדש, שמירת קובץ, סגירת מסמך, עריכת מסמך, עיצוב הטקסט, העתקה והעברה של טקסט, עיצוב פיסקה, עיצוב עמודים, מספור עמודים, כותרת עליונה ותחתונה, רשימות ממוספרות: כניסות, טאבים, טבלאות, הדפסה, יצירת מסמכים המבוססים על תבניות, אובייקטים גראפיים.

תוכנת excel

  • הפעלת ה excel, גיליונות עבודה וקבצים, סוגי נתונים ועיצוב תאים, סימון תאים, העתקה והעברת נתונים, הדבקה מיוחדת, העתקה יחסית ומוחלטת, שיתוף נתונים בין גיליונות, תרשימים גראפיים: יצירת תרשים, פעולות על תרשים, שינוי גודל תרשים, עריכת תרשים, הגדרת עמוד, תצוגה לפני הדפסה, הדפסה, נוסחאות ופונקציות: מבנה פונקציה, אשף הפונקציות, סכום אוטומטי, בסיסי נתונים: מיון, סינון, סינון מתקדם, סיכומי בייניים.

תוכנת power point

  • מבנה המסך, יצירת מצגת, עיצובים, יצירת master, שימוש בתבניות, אנימציה מתקדמת ואפקטים.

Outlook

  • דואר אלקטרוני, קבלה ושליחת דואר, ספר הכתובות, יומן פגישות.

Internet 

  • איתור מידע בארץ ובעולם, דואר אלקטרוני, שימוש במנועי חיפוש, אתרים ישראלים, שמירת מידע ותמונות מהאינטרנט, רשימות תפוצה.

צוות המרצים

  • הקורס מועבר ע”י צוות מרצים בעלי ניסיון מעשי עשיר בתחום ״יישומי מחשב ״ וותק רב בהוראת המקצוע.

תעודות

  • תעודת גמר מטעם המכללה, המעידה על השתתפות בקורס יישומי המחשב תוענק לבוגרי הקורס.

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page