top of page

Excel למתחילים/מתקדמים

תנאי קבלה

מתאים לכל המעוניינים להשתלם ולהתקדם בתחום באופן מקצועי ומעמיק.

משך הלימודים

היקף הקורס 20 שעות אקדמיות.

מפגשים הנערכים בשעות הערב, פעם/פעמיים בשבוע.

על הקורס

תוכנת ה- Excel הינה אחת מבין התוכנות הכי שימושיות במשרדים ובעסקים למיניהם. ידיעתה הפכה מרכיב חשוב בכל סוג של ארגון ובית עסק ואפילו לצרכים אישיים. ההכשרה במאסטר קולג' נבנתה במיוחד עבור המעוניינים להשתמש בשיטת עבודה מסודרת, יסודית ומעמיקה המאפשרת שליטה מדויקת בנתונים בהתאם לדרישות. בואו אלינו למאסטר קולג׳ כדי ללמוד ולהכיר תוכנה מקצועית לייצור גיליונות חישוב וניהול מסד נתונים, הכנת גרפים ותרשימים, הכנת טבלאות, מיון ואימות נתונים, חישוב נוסחאות, ניתוח ועריכת דו"חות. 

נושאי לימוד

 • רקע ומושגי יסוד – הזנת נתונים, גיליון העבודה, עריכת טקסט ועוד.

 • טיפול בקבצים בתוך תוכנה ומחוץ לתוכנה.

 • הכנת טבלאות.

 • נוסחאות.

 • תצוגה ועיצוב נתונים – עיצוב תאים, טיפול בתאים, שורות, עמודות, ידית מילוי.

 • שיטות העתקה וגזירה.

 • סרגלי כלים לגישה מהירה.

 • שמירת מסמכים.

 • טיפול בגיליונות.

 • עריכת נתונים בתא.

 • שינויים במבנה טבלה.

 • גרירת טקסט ומספרים.

 • טקסט משולב.

 • תגיות חכמות.

 • תיבת דו שיח עיצוב תאים.

 • הצגת מסמך.

 • כרטיסיית תצוגה.

 • 5 מצבי התצוגה.

 • הקפאת חלונות.

 • השוואת מסמכים.

 • שוליים.

 • חישובים.

 • תא עזר.

 • שגיאות נפוצות.

 • קישור נתונים.

 • שינויים בנוסחאות.

 • פונקציות נפוצות באקסל – פונקציות פשוטות ופונקציות מתקדמות (מתמטיות ופיננסיות). 

 • הדפסת גיליונות.

 • אימות נתונים – הגדרת החוק והודעות שונות.

 • ניתוח נתונים וטבלאות.

 • תרשימים וטבלאות – שיטות להצגת נתונים.

צוות המרצים

 • הקורס מועבר ע”י צוות מרצים בעלי ניסיון מעשי עשיר בתחום ״יישומי מחשב״ וותק רב בהוראת המקצוע.

תעודות

 • תעודת גמר מטעם המכללה, המעידה על השתתפות בקורס Excel תוענק לבוגרי הקורס.

מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד של הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page