top of page

יבוא יצוא

על הקורס

על הקורס 

הקורס לייבוא וייצוא הוא פתח לעולם מלא בהזדמנויות ונותן לסטודנט טעימה וכלים מעולם רחב ומגוון בסחר הבינלאומי שהולך ומתפתח .
הקורס נותן לבוגרים שרוצים לעסוק בענף, אפשרות להשתלב בו בעיקר לאלו אשר מעוניינים לעסוק בסחר בינלאומי באופן עצמאי.
במסגרת הלימודים, יינתנו כל הכלים הנדרשים, כל החוקים וההסכמים בין מדינות בעולם, ל הדרכים כדי להצליח בפעילות יבוא ויצוא מול גופים, מפעלים וספקים במקומות שונים בעולם.

*ניתן להצטרף לסיורים מקצועיים לסין לשם מציאת ספקים או הדרכה בתערוכות בתוספת תשלום ובתיאום מראש.

תנאי קבלה

תנאי קבלה

12 שנות לימוד.

מתכונת ומשך הלימודים

מתכונת ומשך הלימודים

 • היקף הקורס כ-40 שעות אקדמיות.

 • המפגשים נערכים אחת לשבוע בשעות אחה"צ.

נושאי לימוד

נושאי לימוד

 • מבוא לסחר בינלאומי.

 • תנאי הסחר הבינלאומי. (INCOTERMS).

 • שילוח בינלאומי, הובלה ימית ואווירית, שטרי מטען וחישוב עלויות.

 • תהליכי יבוא – יצוא, מסמכי יבוא – ידע תיאורטי ותרגול מעשי.

 • מסמכי יצוא – ידע תיאורטי ותרגול מעשי.

 • שיטות תשלום בסחר בינלאומי.

 • פקודת המכס ודיני יבוא.

 • חישוב עלויות שילוח בדיקת הצעות מחיר וחשבוניות של המשלח הבינ"ל.

 • ביטוח מטענים וסיכונים בשרשרת האספקה.

 • היבטים משפטיים בסחר בינלאומי.

 • חישוב עלויות יבוא – יצוא (עלויות תובלה, היטלים ואגרות, בדיקת חשבונות, ידע תיאורטי ותרגול מעשי).

 • מידענות ,שימוש משולב אינטרנט לאיתור ספקים ומקורות.

 • שילוח מטענים בבלדרות.

 • סיור מקצועי.

 • פרויקט גמר.

צוות המרצים

צוות המרצים

 • מסלולי הלימוד מועברים ע”י מרצים בעלי ידע וניסיון עשיר בתחום.

תעודות

תעודות
 • לעומדים בדרישות התוכנית, תוענק תעודת סיום של מכללת מאסטר קולג'.

 • מעת לעת ייתכנו שינויים בתוכניות הלימוד הקורסים המקצועיים השונים בהתאם להחלטות משרדים ממשלתיים שאליהם כפופות הבחינות הסופיות. הפרסום באתר או בכל אמצעי פרסום אחר יהוה הסברה בלבד והסילבוס והתקנון עליהם חתום הסטודנט/ית בעת הרשמתו, הם אלו שמחייבים את המכללה. ההרשמה והתשלום למבחנים הממשלתיים הינה באחריות הסטודנט בלבד.

bottom of page